top of page
Joop Westerweelschool-98.jpg

zorg /passend onderwijs

Ieder kind is anders en heeft soms ook iets anders nodig. 

Dat kan variëren van een extra uitleg van de instructie, meer uitdaging van de leerstof, hulp bij de motorische ontwikkeling of op sociaal emotioneel gebied. 

De leerkrachten volgen de kinderen en kijken of het aanbod in de groep passend genoeg is. 

 

In school is een zorgteam voor de vragen die er zijn bij leerkrachten, ouders en kinderen.

Ons intern zorgteam bestaat uit leerkrachten met een specialisme zoals:

Joop Westerweelschool-27.jpg

  • een specialist meer - en hoogbegaafdheid

  • motorische ontwikkeling

  • specialistische zorg op het gebied van lezen, taal en rekenen

  • remedial teaching

Onze intern begeleider is de zorgcoördinator. Zij onderhoudt ook de contacten met de externe zorgaanbieders zoals de logopedist, ouder- en kindadviseur, orthopedagoog en andere zorgaanbieders. 

Voor meer informatie over onze zorg kunt u ons zorgplan lezen. 

bottom of page