top of page
Joop%20Westerweelschool-53_edited.jpg

Vrijwilligers

Onze school is blij met alle hulp die we kunnen krijgen om het voor de kinderen zo plezierig mogelijk te maken. Ook voor de leerkrachten is het fijn als er extra handen beschikbaar zijn.

Ouders
Op onze school zijn veel ouders als vrijwilliger werkzaam. De werkzaamheden bestaan uit: helpen in de bibliotheek, helpen/ondersteunen in de groepen als klassenouder, leesouders, deelnemen in de ouderraad, de MR en nog veel meer. Elke ouder die interesse heeft in het helpen op de school kan contact opnemen met de groepsleerkracht of met de directie.

 

Ook als u geen ouder bent bij ons op school kunt u een bijdrage leveren. 

AmsterdamVerbindt startte in 2009 het project “Oud Zuid voor Jong West” op de Joop Westerweelschool.  AmsterdamVerbindt is een stichting die is opgericht door Henny Heijmans en wordt gesteund door de volgende organisaties: Rabobank Coöperatie, JCI Amsterdam, JS Amsterdam, Oog onderwijs en jeugd en Rotaryclub Amsterdam-West. Samen met Amsterdam Verbindt komen we in contact met mensen die graag als vrijwilliger een bijdrage willen leveren. Dit kan op verschillende manieren in school maar ook bij een gezin thuis. 

Mocht je geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger een bijdrage te willen leveren, kun je contact opnemen met Heleen Hop h.hop@joopwesterweelschool.nl 

Westerweel Express

Westerweel voorleesexpress

De school heeft in samenwerking met AmsterdamVerbindt sinds 2018 haar eigen Voorleesexpress. 


Hoe fijn is het iedere week met iemand bij je thuis de Nederlandse taal te oefenen wanneer je die nog niet machtig bent! Je helpt kinderen om hun woordenschat te vergroten, vrijer om te gaan met de taal en zo meer zelfvertrouwen te krijgen. (Voor)lezen en taalspelletjes zijn daarbij de hulpmiddelen. De school kent gezinnen waar dit zeer welkom is en zij koppelt vrijwilligers, Amsterdammers zoals jij en ik, aan het gezin. 
Natuurlijk begeleidt de school het traject en zorgt men voor het materiaal, indien nodig. Voor iedereen een win-win situatie, iets om blij van te worden.

Concept Westerweelexpress:
Je verbindt je aan dit project voor een half jaar. Je komt iedere week of om de week, in overleg met de familie, op een vast moment een uur bij het gezin.
Kun je een keer niet op jouw vaste dag? Dan overleg je zelf met het gezin. Hetzelfde geldt voor vakanties. Na een half jaar wordt het traject dat jij doet met jouw gezin geëvalueerd.

bottom of page