top of page
Joop Westerweelschool-79.jpg

De Vreedzame school

School en opvang zijn een leefgemeenschap, waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt en waarin kinderen een stem krijgen, leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. 
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
 
Logo-vreedzame-school.jpg

Leerlingen-raad

mediatoren

vreedzame wijk

de opsteker

mediatoren 1 .jpg

Mediatoren

In een situatie waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, zullen er altijd conflicten (belangentegenstellingen of meningsverschillen) zijn. Het is zinvol om te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en dat conflicten ontaarden in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing.

Kinderen leren, naast de vaardigheden om conflicten constructief op te lossen, ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te doen. Voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen.

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is mediatie. Kinderen helpen bij het oplossen van conflicten. Alle kinderen leren wat mediatie is. Er worden ook leerlingen opgeleid tot leerlingmediator. Dit zijn kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij volgen een training en krijgen na afloop daarvan een diploma.

De mediatoren zijn in schooljaar 2021-2022 zijn:  

Kaoutar, Marie (7b), Damir, Reduan  (7c), Arthur, Nidal (7a)) 

Dalil, Ella, Louis ( 8a)  Janna, Lotus, Maroua, Mohamed Ali (8b) 

Joop%20Westerweelschool-86_edited.jpg

Leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2014-2015 komen de klassenvertegenwoordigers van de groepen 4 t/m 8 bij elkaar in de leerlingenraad. Ze praten met elkaar over wat goed gaat op school en wat niet zo goed gaat.
In de klas vertellen ze wat besproken is en halen ze ideeën op die ze weer in de leerlingenraad kunnen bespreken.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

- hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wc’s netjes blijven?
- wat doen we als kinderen gepest worden?
- voorbereidingen voor de inzamelingsactie voor de voedselbank

 

Dit leerlingenraad in schooljaar 2021-2022 bestaat uit:  

Jana (5b), Ali en Lina (5a), Boris (6a), Mohamed (6b), Jelano (7b), Lina en Wisal (7c),  Otis (7a), Aya (8a), Elin (8b)

Anker 1
Joop Westerweelschool-53.jpg

De opsteker

‘De Opsteker’ hoort bij de Vreedzame School en is er om waardering uit te spreken over een geleverde prestatie of om iemand in de bloemetjes te zetten naar aanleiding van een speciale gebeurtenis.

De Opsteker is inmiddels uitgereikt aan:

manifest vreedzame wijk.jpg

Vreedzame wijk

Als Vreedzame School zijn we partner in een Vreedzame Wijk 

De Vreedzame Wijk streeft naar een samenhangend opvoedingsklimaat in een wijk. Dat is zinvol, omdat kinderen vaak in veel van elkaar gescheiden werelden leven (school, thuis, straat, clubjes) met elk hun eigen regels. Een aantal basisscholen in de wijk werken met de Vreedzame Schoolprincipes en vormen zo samen met andere scholen en instanties de Vreedzame Wijk de Baarsjes.  


 

Anker 2
bottom of page