top of page
Joop Westerweelschool-7.jpg

uitgangspunten

Kinderen van alle gezindten, afkomst en culturele achtergrond zijn bij ons welkom. 

De Alles in 1 school Joop Westerweel is een Vreedzame School voor onderwijs en opvang waar we met elkaar onszelf mogen en kunnen zijn. Waar we samen leren, spelen, werken, onderzoeken en zo worden voorbereid op de samenleving van de toekomst. Verschillen, diversiteit en verscheidenheid zijn het uitgangspunt voor ons onderwijs en opvang, gericht op een samenleving, waar iedereen erkend wordt en waar mensen vreedzaam met en naast elkaar kunnen leven. 

De Joop Westerweelschool is een positieve, Vreedzame School, waar iedereen in verbondenheid met elkaar en met zijn eigen talenten zichzelf mag en kan zijn.

 

Waar kinderen samen leren, spelen, werken, ontdekken en worden voorbereid op de samenleving van de toekomst. 

Joop Westerweelschool

bottom of page