top of page
Joop Westerweelschool-6.jpg

Stichting 
de droom van joop

Deze stichting is opgericht om kinderen naast het reguliere schoolaanbod extra mogelijkheden te bieden voor stimulering en ontwikkeling van hun talenten.

Zo financiert de stichting sinds 2014 huiswerkbegeleiding voor de groepen 5 t/m 8. Sinds schooljaar 2018-2019 financiert ze eveneens de nieuwe schoolkrant door en voor kinderen.

Het bestuur bestaat uit: Hans Frazer (voorzitter),  Degi ter Haar (secretaris), Carla Bohnenn, directeur van belastingadvieskantoor Bloem Punt vervult belangeloos de rol van penningmeester.

Om ook in de toekomst de leerlingen dit soort extra's te kunnen bieden vraagt de stichting om uw steun.


Doneren kan ook door een bedrag over te maken op: St. Droom van Joop, NL24RABO0184121434

De Belastingdienst heeft de stichting ANBI status verleend, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI

De Belastingdienst heeft de stichting ANBI status verleend, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Akte van oprichting

Uittreksel kamer van koophandel

Beleidsplan Droom van Joop

De balans, staat van baten en lasten met toelichting over de afgelopen jaren zijn hier te lezen.

Jaar: 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bottom of page