top of page

Fijne dagen gewenst!

Terwijl wij bezig zijn met de noodopvang en voorbereidingen om na de kerstvakantie indien nodig afstandsonderwijs te kunnen geven, sluiten we ook het jaar 2021 af. Vorige week deden we dat met een kerstontbijt bij de peuters en de groepen 1 t/m 8.

Terwijl de kinderen op school kwamen werden ze toegezongen door het koor samen met juf Geeke. Meester Tommy zorgde voor de muzikale begeleiding.

Nieuwjaarsgroet

Alle leerkrachten hebben samen met de kinderen nieuwjaarskaarten

gemaakt voor de relaties van de school en de bewoners rond de school.


Bij deze alvast een goed en gezond 2022 gewenst!

bottom of page