top of page

Expositie groepen 1/2


De afgelopen weken zijn de kinderen uit groep 1/2 druk bezig geweest met het thema: Kunst. In de klas hebben zij geleerd over verschillende kunstenaars en kunsttechnieken.

Als afsluiting van het thema was er een expositie waarbij de kinderen hun eigen kunst hebben laten zien en hebben verkocht.

De opbrengsten gaan via de Familie van West naar de slachtoffers van de aardbeving.


Het was heel druk en gezellig. Een groot succes, bijna alle werken zijn er verkocht!


bottom of page