top of page

Beeldende vorming

De kinderen uit groep 6b hebben op de Dag van de Aarde zich verdiept bedreigde diersoorten en wat de plastic soep betekent voor het leven van de dieren. Ze zijn zich bewust dat ze een steentje kunnen bijdragen door in ieder geval afval op te ruimen en niet op straat te gooien. Maar met het afval dat zij hebben verzameld rond de school hebben ze tijdens de les beeldende vorming kunstwerken gemaakt.


bottom of page