top of page

18 kinderen met een mediatoren-diploma!

Vanmiddag hebben 18 kinderen uit de groepen 7 en 8 hun mediatorendiploma overhandigd gekregen door Fenna Ulichki.

Ouders, kinderen en organisaties uit de wijk waren daar ook bij aanwezig.

We zijn heel blij dat ze hun steentje bijdragen en kinderen kunnen helpen.

bottom of page