top of page
Joop Westerweelschool-3.jpg

peuters / voorschool

De peutergroepen vallen onder de voorschool. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen naar de voorschool. De kinderen komen 4 dagdelen naar de peutergroep. In een groep zitten maximaal 15 kinderen en 2 leidsters.


Alle voorschoolgroepen werken op dezelfde manier met Kaleidoscoop waarbij actief leren centraal staat (zie onderbouw). Verder wordt er in de peutergroepen gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein, waarbij gewerkt wordt met thema’s.

Joop Westerweelschool-73.jpg

meedraaien

Af en toe maken de peuters uitstapjes, bv. naar Artis, de kinderboerderij, de speeltuin en natuurlijk jaarlijks een schoolreisje. Voor deze uitstapjes vragen we altijd de medewerking van de ouders. Ook wordt van de ouders verwacht dat ze maandelijks meedraaien als hulp- ouder. Verder doen de peuters mee met veel activiteiten van school, zoals Sinterklaas, Pasen en Kerst en het Kinderfeest.

tijden

De voorschool is iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8:15-13:35. Op woensdag is de voorschool gesloten.

Zorg

De voorschool heeft een intern begeleider. De intern begeleider voorschool houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op de zorg aan de kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar. Het gaat om de kinderen uit de peuter- en kleutergroepen.
De intern begeleider voorschool draagt er zorg voor dat alle peuters en kleuters die zorg krijgen die zij nodig hebben. Dit in overleg met de zorgcoördinator van Akros, Anja v.d. Slink. In de praktijk betekent het dat de intern begeleider in groepen komt observeren en overleg zal hebben met o.a. leidsters en leerkrachten.

 

bottom of page