Joop Westerweelschool-34.jpg

oudertevredenheid

We willen graag dat ouders tevreden zijn. Als er iets aan de hand is hopen we dat u ons weet te vinden om samen in gesprek te gaan. 

Een keer per twee jaar nemen wij onder ouders een enquête af via 'scholen op de kaart'.

oudertevredenheid.png