top of page
Joop Westerweelschool-35.jpg

Ouders

Samenwerking met ouders/verzorgers is voor ons vanzelfsprekend. Ouders zijn altijd welkom, zonder ouders redden we het niet. Ouders, school en opvang hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel. Elke ouder wil het beste voor zijn/haar kind en de school en opvang willen dat ook.
 
Ouders kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. Van meegaan met uitstapjes, ondersteunen in de bibliotheek, (voor)lezen, het begeleiden van de kinderredactie van de schoolkrant tot zitting in de ouderraad of medezeggenschapsraad.
 
In alle groepen is er iedere woensdag inloop van 8.15 uur tot 9.00 uur. Ouders kunnen dan samen in de klas met hun kind (speel)werken en leren. 
Ook kan het zo zijn dat de leerkracht een klassikale les geeft. 
Let op: we verwachten dat alle kinderen en ouders om 8.30 uur in de groep zijn!
bottom of page