top of page
Joop Westerweelschool-34.jpg

ouder initiatief

In 2011 begon een groepje ouders uit de buurt het ouderinitiatief ‘Samen naar de JoopWesterweel’. Met succes. Inmiddels is de openbare basisschool Joop Westerweel een echte afspiegeling van de buurt, waar kinderen met alle verschillende achtergronden met plezier naar school gaan.

Nog steeds zetten ouders zich in om de school een afspiegeling van de buurt te laten zijn. Ouders zetten zich in om informatie over de school te verspreiden, in gesprek te gaan en aanwezig te zijn bij informatieavonden en rondleidingen.

Heeft u als ouder behoefte aan meer informatie en wilt u in contact komen met de ouders achter het initiatief? Contactpersoon van het ouderinitiatief is Degi ter Haar (degi@planet.nl).

U kunt ook lid worden van ‘Samen naar de Joop Westerweelschool', een besloten Facebook-pagina voor de ouders van de Joop Westerweelschool. Deze pagina is voortgekomen uit het Samen-naar-school-initiatief. 

bottom of page