top of page
Joop Westerweelschool-34.jpg

ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 50- per schooljaar per kind. De oudergeleding van de MR is belast met het beheer van het ouderfonds.
Van de ouderbijdrage worden allerlei zaken betaald, die niet voor rekening komen van het Rijk of de Gemeente. U moet dan denken aan: Pasen, Kerst, Sint, excursies, schoolreisjes etc. Bij ons wordt ook het meerdaags schoolreisje in groep 8 uit het ouderfonds betaald en daar wordt dus geen extra bijdrage voor gevraagd. De gemeente Amsterdam vergoedt de bijdrage van €50,- volledig voor ouders, die in verband met een minimum inkomen in het bezit zijn van een stadspas voor hun kind.

Deze bijdrage is vrijwillig, maar de school prijst zich gelukkig dat iedereen betaalt. Gezien de vele kosten, die wij in het begin van het schooljaar moeten maken, vragen wij de ouders de ouderbijdrage voor eind oktober te betalen. 

Bij voorkeur maakt u €50,- over naar ons rekeningnummer: NL51 INGB 0004 8803 36 
t.n.v. ouderfonds Joop Westerweelschool te Amsterdam. Vergeet dan niet in de omschrijving de voor- en achternaam van uw kind te vermelden en in welke groep het zit. Wilt u toch contant betalen, dan kan dat bij de groepsleerkracht, Dieke Kerkhof of de directie. Ouders krijgen altijd een kwitantie.

Tevens is het mogelijk om per maand te betalen. U wordt vriendelijk verzocht dit iedere eerste maandag van de maand te betalen.

Wilt u de ouderbijdrage toch niet betalen, dan laat u de directie dat uiterlijk eind september weten.

We proberen voor wat het betalen van onkosten betreft zo min mogelijk een beroep op u te doen. In principe wordt alles voldaan uit het ouderfonds. Uitzondering is soms de €2,50 voor een ov-kaart, als u zelf niet in het bezit bent van een ov-kaart voor uw kind.

bottom of page