top of page
Joop Westerweelschool-60.jpg

organisatie

Anker 5

Betrokken partijen

Opleiding/

Stages

Het team bestaat uit een enthousiaste groep pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, ondersteunend personeel, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, beeldende vorming , muziek en de directie. 

Naast bovengenoemde personeelsleden zult u met regelmaat stagiaires tegenkomen. Wij bieden namelijk opleidingsplekken voor de PABO/ Universitaire PABO en mbo-opleidingen Welzijn en onderwijs. 
 

Er zijn dit schooljaar: 

- twee voorschoolgroepen (peuters), 

- vijf groepen 1/2 (kleuters)

- twee groepen 3, een schakelklas gekoppeld aan groep 3

- twee groepen 4 

- twee groepen 5

- twee groepen 6, 

- twee groepen 7 

- drie groepen 8 

- drie groepen naschoolse opvang

het bestuur

Anker 1

Onze school maakt, samen met 17 andere Amsterdamse openbare basisscholen in stadsdeel West, onderdeel uit van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs. 

De Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
T: 020-5150440
E: info@awbr.nl
W: www.awbr.nl

AWBR Middel-1@3x.png

De voorschool, tussenschoolse en naschoolse opvang en een deel van de naschoolse activiteiten vallen onder AKROS, stichting voor kinderopvang en welzijn.


Balboastraat 20 B-4
1057 VW Amsterdam
T: 020-2610500

E: info@akros-amsterdam.nl

W: www.akros-amsterdam.nl

het TEAM

Het team bestaat uit een enthousiaste groep pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, ondersteunend personeel, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, beeldende vorming, muziek en de directie. 

Naast bovengenoemde personeelsleden zult u met regelmaat stagiaires tegenkomen. Wij bieden namelijk opleidingsplekken voor de PABO/ Universitaire PABO en mbo-opleidingen Welzijn en onderwijs. 

Anker 2

betrokken partijen

Anker 3

Vertrouwens persoon

De school heeft een contactpersoon (intern) en een vertrouwenspersoon (extern) bij wie u terecht kunt met vragen van vertrouwelijke aard.

Extern vertrouwenspersoon:
Ingrid van Wezel
tel:  06-55316539
www.david-vanwezel.nl

School
tandarts

Twee keer per jaar kunnen kinderen terecht bij de schooltandarts. U ontvangt eenmalig een inschrijfkaart waarop u aangeeft dat de jaarlijkse controle van uw kind op school plaatsvindt. Indien verdere behandeling nodig is ontvangt u daarover bericht.

logopedie

Sinds schooljaar 2012-2013 is logopedie soms ook mogelijk in school. We werken samen met de Praatmaatgroep

Kind en Motoriek

Ook zijn we sinds schooljaar 2012-2013 begonnen met een kinderfysiotherapeut. Al eerder werkten we samen met studenten ergotherapie. Voor meer informatie lees Kind en Motoriek

School

arts

De schoolarts onderzoekt uw kind twee maal. Dit gebeurt op de leeftijd van 5 en 11 jaar. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Tussentijds contact met de schoolarts is tevens mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de school.

Akros

De voorschoolse, tussenschoolse en na-schoolse opvang is in handen van Akros. Ook verzorgen zij een groot deel van de na-schoolse activiteiten.

school

tuinen

Als de kinderen in groep 6 zitten gaan ze halverwege het jaar schooltuinlessen volgen. Dit wordt aangeboden door Amnec.

buurt

regisseur

Paul Leenen is als buurtregisseur van uit de wijk betrokken bij de school. Hij schuift ook aan bij een groot zorgoverleg.

ouder- en kindteams

amsterdam

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind?
Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam.
Zij zijn onafhankelijk van school.
Anker 4

opleiden in school / stagiaires

De AWBR heeft een samenwerkingsverband met de HVA en met de Universitaire Pabo.
Alle scholen binnen AWBR geven studenten de gelegenheid hun opleiding op de AWBR-scholen te volgen.

De studenten worden opgeleid door de leerkrachten die veelal een mentorentraining hebben gevolgd. Verder worden de studenten begeleid door de opleiders van de AWBR Academie en door de stagebegeleiders van de HVA en de Universitaire Pabo. Doel van deze samenwerking is garant staan voor een gedegen opleiding voor de studenten.
bottom of page