top of page
Joop Westerweelschool-56.jpg

Groep 1 en 2 

In de onderbouw ontwikkelen kinderen van 4 t/m 6 jaar zich op heel veel gebieden. Deze ontwikkeling is een belangrijke basis voor de rest van hun schoolloopbaan.

Kaleidoscoop is een educatieve methode voor peuters en kleuters, gebaseerd op de Amerikaanse methode High/Scope. “Actief leren” is de kern van Kaleidoscoop. De methode gaat ervan uit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. De leerkrachten ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voordoen zelf op te lossen.

Joop Westerweelschool-52.jpg

Taal en rekenen

We besteden veel aandacht aan de het vergroten van de taalvaardigheid. Woorden zijn de belangrijkste bouwstenen van taal. Taal leren is meer dan alleen woorden leren. Door middel van velerlei activiteiten aan de hand van thema’s wordt gewerkt aan zowel de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid als aan beginnende geletterdheid en taalbeschouwing (inclusief lees- en schrijfvoorwaarden). Spelenderwijs en met dezelfde woorden volgt er een herhaling vanuit een rekensituatie. Op deze manier raken de kinderen vertrouwd met het leren rekenen.

Bewegingsonderwijs

De kinderen gaan in ieder geval 2 keer per week naar het speellokaal. De kinderen krijgen les van een vakleerkracht. Op een dag spelen de kinderen 2 keer een half uur buiten.

Muziek

Kinderen houden van zingen en muziek maken. Een keer per twee weken geeft een vakleerkracht een muziekles. De groepsleerkracht besteedt daarnaast veel aandacht aan samen zingen.

speluitleen

Voor de kinderen uit de peutergroepen en de groepen 1 t/m 3 zijn heel veel spelletjes aangeschaft. U kunt ze op school komen lenen en er thuis met uw kinderen mee spelen. Maak er gebruik van, maar wees wel voorzichtig en zorg ervoor dat alles netjes, heel en compleet blijft. Tijden speluitleen: maandag om 08.30 uur en om 12.45 uur.

bottom of page