top of page
Joop Westerweelschool-99.jpg

Kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur. We proberen zo veel mogelijk verschillende disciplines aan te bieden zodat kinderen hun creatieve ontwikkeling en hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

Kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen les in beeldende vorming door een vakleerkracht. 

Het muziekonderwijs in de groepen 1 t/m 8 wordt verzorgd door een vakleerkracht van de muziekschool.

Ieder schooljaar bezoeken de kinderen culturele instellingen zoals bijvoorbeeld het Rijksmuseum, van Gogh museum of Nemo. 

De kinderen uit groep 8 nemen deel aan de Kunstschooldag. 

Joop Westerweelschool-40.jpg
bottom of page