top of page
Joop Westerweelschool-11.jpg

beweginsonderwijs

De lichamelijke ontwikkeling wordt voor een flink deel vormgegeven door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Kinderen krijgen twee keer per week gymles van 45 minuten. 

Tijdens de gymles komen veel aspecten van bewegen aan bod. Het bewegen zelf, het samen bewegen, hoe je omgaat met winst en verlies en het zelfvertrouwen.

 

Kinderen met problemen in de grove en/of fijne motoriek kunnen een aangepast programma volgen. Aanvankelijk via differentiatie in de gymlessen. Als dit niet voldoende is kan er motorische-remedial teaching op school gegeven worden door de vakleerkracht. Een tweede optie is de samenwerking met Kind & Motoriek. Dit is een kinderoefentherapie die op onze school verzorgd wordt. Een derde optie is extern hulp inroepen.

Joop Westerweelschool-15.jpg

schoolvoetbal

Voor de school ligt sinds 2020 een Cruijff Court, maar al jaren wordt er fanatiek gevoetbald op het Balboaplein. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 krijgen de gelegenheid om mee te doen aan toernooien en competities tegen andere basisscholen. 

schoolzwemmen

Kinderen die in groep 5 zitten en nog geen zwemdiploma hebben kunnen via school zwemles krijgen. Dit gebeurt na schooltijd in Sportplaza Mercator onder begeleiding van ouders. Daarnaast is er een aanbod in de schoolvakanties. 

naschoolse activiteiten

Na schooltijd is er een aanbod aan sport en beweegactiviteiten. Er is steeds een wisselend aanbod. U kunt het aanbod vinden op de website naschoolse activiteiten.

Joop Westerweelschool-44.jpg
bottom of page