top of page
Joop Westerweelschool-47.jpg

Alles in 1 betekent alles onder 1 dak.

De Joop Westerweelschool biedt kinderen naast onderwijs ook opvang.

Dat doen we al jaren samen met AKROS Kinderopvang.

Zij verzorgen bij ons de volgende kinderopvang onderdelen:

  • Voorschool De Kwikstaart

  • BSO Joop Westerweel

  • TSO Joop Westerweel

  • Naschoolse activiteiten

 Daarnaast werken we samen met de weekendacademie voor een passend naschools aanbod voor kinderen uit de groepen 8 voor de overgang naar de middelbare school. 

Akros logokleurkort.png
Anker 1

voorschool de kwikstaart

Akros verzorgt de voorschool voor onze allerkleinste van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen 4 dagdelen per week naar de voorschool. Peuters en kleuters krijgen een educatief aanbod dat op elkaar aansluit. Er wordt gewerkt met Kaleidoscoop, peuterplein en kleuterplein en de Vreedzame School. Er is een goede samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en de groepsleerkrachten. 
Anker 2

tussenschoolse &

buitenschoolse opvang

Alle kinderen eten op school met de leerkracht. Tijdens de pauze van 30 minuten zijn er op het plein vrijwilligers van AKROS om het buitenspelen te begeleiden. Dit doen ze samen met leerkrachten. 

Er is een inpandige BSO. Kinderen kunnen na schooltijd even bijkomen, wat eten en drinken, uitrusten en spelen. Er zijn twee BSO groepen voor kinderen van 4 – 7 jaar en er is een BSO groep voor kinderen van 7 – 13 jaar. 
Anker 3

naschoolse aanboD

westerweelacademie

WesterweelAcademie is een leerzaam en motiverend middagvullend programma, waarin uw kind zich op meerdere vlakken kan ontwikkelen. De Academie richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden en 

talentontwikkeling. Het aanbod is voor groep 4 t/m 8 en bestaat uit verschillende onderdelen waarbij een combinatie wordt gemaakt die bij uw kind past. Elke dag neemt een leerling deel aan twee onderdelen. Voor groep 1 t/m 3 hebben wij een alternatief korter programma.

SCHOOLVOETBAL

Naast bovenstaande activiteiten is er een aanbod aan schoolvoetbal. 
Al jarenlang een sportieve traditie van de school om met jongens- en meisjesvoetbalteams uit te komen bij verschillende wedstrijden tussen basisscholen of door zelf een competitie te organiseren. Trainingen en wedstrijden vinden na schooltijd plaats onder begeleiding van onze eigen gymdocenten. Voor begeleiding naar wedstrijden vragen we ouders voor extra ondersteuning.
Met het mooie Cruijff court voor de school is het vanzelfsprekend dat we blijven voetballen!

bottom of page