top of page
Joop Westerweelschool-47.jpg

Alles in 1

Alles in 1 betekent alles onder 1 dak.

De Joop Westerweelschool biedt kinderen naast onderwijs ook opvang.

Dat doen we al jaren samen met AKROS Kinderopvang.

Zij verzorgen bij ons de volgende kinderopvang onderdelen:

  • Voorschool De Kwikstaart

  • BSO Joop Westerweel

  • TSO Joop Westerweel

  • Naschoolse activiteiten

 Daarnaast werken we samen met de weekendacademie voor een passend naschools aanbod voor kinderen uit de groepen 8 voor de overgang naar de middelbare school. 

Akros logokleurkort.png
Anker 1

voorschool de kwikstaart

Akros verzorgt de voorschool voor onze allerkleinste van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen 4 dagdelen per week naar de voorschool. Peuters en kleuters krijgen een educatief aanbod dat op elkaar aansluit. Er wordt gewerkt met Kaleidoscoop, peuterplein en kleuterplein en de Vreedzame School. Er is een goede samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en de groepsleerkrachten. 
Anker 2

tussenschoolse &

buitenschoolse opvang

Alle kinderen eten op school met de leerkracht. Tijdens de pauze van 30 minuten zijn er op het plein vrijwilligers van AKROS om het buitenspelen te begeleiden. Dit doen ze samen met leerkrachten. 

Er is een inpandige BSO. Kinderen kunnen na schooltijd even bijkomen, wat eten en drinken, uitrusten en spelen. Er zijn twee BSO groepen voor kinderen van 4 – 7 jaar en er is een BSO groep voor kinderen van 7 – 13 jaar. 
Anker 3

naschoolse activiteiten

Onze naschoolse activiteiten bieden we in blokken aan. Er is een wisselend aanbod dat bestaat uit sport en beweging en creatieve activiteiten.

westerweelacademie

Sinds 2015 bieden we na schooltijd extra aanbod op het gebied van taal en rekenen. Dit doen we dit schooljaar in samenwerking met Beuker Onderwijs en de Bijlesacademie. 

In kleine groepen gaan kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 de eerste helft van het schooljaar aan de slag met rekenspellen en rekenopdrachten. Ze worden daarin begeleid door studenten aan de Pabo. De tweede helft van het schooljaar komt begrijpend lezen aan bod.  

SCHOOLVOETBAL

Naast bovenstaande activiteiten is er een aanbod aan schoolvoetbal. 
Al jarenlang een sportieve traditie van de school om met jongens- en meisjesvoetbalteams uit te komen bij verschillende wedstrijden tussen basisscholen of door zelf een competitie te organiseren. Trainingen en wedstrijden vinden na schooltijd plaats onder begeleiding van onze eigen gymdocenten. Voor begeleiding naar wedstrijden vragen we ouders voor extra ondersteuning.
Met het mooie Cruijff court voor de school is het vanzelfsprekend dat we blijven voetballen!

bottom of page