Joop Westerweelschool-47.jpg

Alles in 1

Alles in 1 betekent alles onder 1 dak.

Onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten. Dit doen we al jaren samen met Akros kinderopvang en welzijn. Daarnaast werken we samen met de weekendacademie voor een passend naschools aanbod voor kinderen uit de groepen 8 voor de overgang naar de middelbare school. 

Akros logokleurkort.png
 

voorschool

Akros verzorgt de voorschool voor onze allerkleinste van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen 4 dagdelen per week naar de voorschool. Peuters en kleuters krijgen een educatief aanbod dat op elkaar aansluit. Er wordt gewerkt met Kaleidoscoop, peuterplein en kleuterplein en de Vreedzame School. Er is een goede samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en de groepsleerkrachten. 
 

tussenschoolse &

buitenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang is toegankelijk voor alle kinderen. Ze krijgen dan tijd om het meegebrachte gezonde eten in de klas op te eten. De resterende tijd kunnen de kinderen kiezen tussen buitenspelen, dansen, spelletjes doen, knutselen en lezen. 

Voor de TSO kunt u een contract afsluiten (www.akros-amsterdam.nl). Als u incidenteel van de TSO gebruik wilt maken, kunt u een strippenkaart kopen. Deze kost €14,45 en bevat vijf strippen. De genoemde bedragen gelden in ieder geval t/m eind december 2020. In november/december wordt bekeken of deze prijzen ook voor de rest van het schooljaar blijven gelden. 

 
Er is een inpandige BSO. Kinderen kunnen na schooltijd even bijkomen, wat eten en drinken, uitrusten en spelen. Er zijn twee BSO groepen voor kinderen van 4 – 7 jaar en er is een BSO groep voor kinderen van 7 – 13 jaar. 
 

naschoolse activiteiten

Onze naschoolse activiteiten bieden we in blokken aan. Er is een wisselend aanbod dat bestaat uit sport en beweging (o.a. tafeltennis, dans, judo, handbal) en creatieve activiteiten (circus, natuursafari).

westerweelacademie

Sinds 2015 bieden we na schooltijd extra aanbod op het gebied van taal en rekenen. Dit doen we dit schooljaar in samenwerking met Beuker Onderwijs en de Bijlesacademie. 

In kleine groepen gaan kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 de eerste helft van het schooljaar aan de slag met rekenspellen en rekenopdrachten. Ze worden daarin begeleid door studenten aan de Pabo. De tweede helft van het schooljaar komt begrijpend lezen aan bod.  

SCHOOLVOETBAL

Naast bovenstaande activiteiten is er een aanbod aan schoolvoetbal. 
Al jarenlang een sportieve traditie van de school om met jongens- en meisjesvoetbalteams uit te komen bij verschillende wedstrijden tussen basisscholen of door zelf een competitie te organiseren. Trainingen en wedstrijden vinden na schooltijd plaats onder begeleiding van onze eigen gymdocenten. Voor begeleiding naar wedstrijden vragen we ouders voor extra ondersteuning.
Met het mooie Cruijff court voor de school is het vanzelfsprekend dat we blijven voetballen!