Ouderbijdrage


De oudergeleding van de MR is belast met het beheer van het ouderfonds.
Van het ouderfonds worden allerlei zaken betaald die niet voor rekening komen van het Rijk of de Gemeente (bijvoorbeeld sportdag, Pasen, Kerst, Sint, schoolreisjes, excursies, e.d.).

Het ouderfonds bedraagt € 50- per schooljaar per kind. Deze bijdrage is vrijwillig, maar de school prijst zich gelukkig dat iedereen betaalt. Gezien de vele kosten die wij in het begin van het schooljaar moeten maken, vragen wij de ouders het ouderfonds voor eind oktober te betalen bij de groepsleerkracht of de directie. Ouders krijgen dan altijd een kwitantie.
Ook kunt 45 euro overmaken naar ons rekeningnummer :
NL51 INGB 0004 8803 36
t.n.v. ouderfonds Joop Westerweelschool te Amsterdam.

Vergeet dan niet in de omschrijving de voor- en achternaam van uw kind te vermelden en in welke groep het zit.
Wilt u de ouderbijdrage toch niet betalen, laat het ons dan uiterlijk half september weten. Uw kind kan dan helaas niet meedoen aan de extra activiteiten, maar gaat wel gewoon naar school.

Tevens is het mogelijk om per maand te betalen. De kosten bedragen dan 4,50 euro per maand (we hebben 10 schoolmaanden). U wordt vriendelijk verzocht dit iedere eerste maandag van de maand te betalen.

De school wordt tot op heden niet gesponsord. Wel is het voorgekomen dat de school giften heeft geaccepteerd. In dit soort gevallen worden giften alleen geaccepteerd als er geen tegenprestatie van de school wordt verwacht.

We proberen voor wat het betalen van onkosten betreft zo min mogelijk een beroep op u te doen. Zoveel mogelijk wordt betaald uit het ouderfonds. Uitzonderingen zijn soms de twee euro voor een ov-kaart, als u zelf niet in het bezit bent van een ov-kaart voor uw kind, de schooltuinen en het vervoer van- en naar o.a. Artis.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl