Ouderbetrokkenheid


Bij de inschrijving van het kind wordt een soort contract afgesloten, dat ook door een van de ouders wordt ondertekend. Ouders mogen van de school verwachten dat wij het kind zo goed mogelijk onderwijs zullen geven en uit het kind halen wat er in zit. Als het kind moeilijkheden ondervindt bij het leren, zullen wij het kind helpen en de ouders informeren. Van de ouders verwachten wij dat ze op school komen als wij ze daartoe uitnodigen. Wij zijn van mening dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat dientengevolge ouders en leerkrachten elkaar dienen aan te vullen.

Uit onderzoek is gebleken dat als de ouders in staat zijn hun betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kind te tonen, de schoolresultaten daardoor positief worden beïnvloed. De school is belangrijk en door het tonen van interesse laten ouders dat zien aan hun kind.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl