Vrijwilligers


Onze school is blij met alle hulp die we kunnen krijgen om het voor de kinderen zo plezierig mogelijk te maken. Ook voor de leerkrachten is het fijn als er extra handen beschikbaar zijn.

Ouders
Op onze school zijn veel ouders als vrijwilliger werkzaam. De werkzaamheden bestaan uit: helpen in de bibliotheek, helpen/ondersteunen in de groepen als klassenouder, deelnemen in de ouderraad, de MR en nog veel meer. Elke ouder die interesse heeft in het helpen op de school kan contact opnemen met de groepsleerkracht of met de directie.

JongWest

Amsterdam Verbindt startte in 2009 het project “Oud Zuid voor Jong West” op de Joop Westerweelschool. Vanwege het grote succes wordt het project nu uitgebreid met drie andere basisscholen in West onder de naam “JONGwest”.

Amsterdam Verbindt is een stichting die is opgericht door Henny Heijmans. Het project JongWest wordt gesteund door de volgende organisaties: Rabobank Coöperatie, JCI Amsterdam, JS Amsterdam, Oog onderwijs en jeugd en Rotaryclub Amsterdam-West.

Henny Heijmans aan het werk met een leerling

Het project JongWest biedt kinderen die van huis uit minder kansen hebben meer mogelijkheden zich te ontwikkelen. Het project brengt ook de wereld van deze kinderen en de wereld van de kansrijken dichter bij elkaar. JongWest is er voor mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Iedereen kan meedoen, particulieren, bedrijven en serviceclubs.

Een vrijwilliger kan op veel verschillende manieren een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor ondersteuning bij lezen, rekenen of bij creatieve vakken. Door wekelijks op school te komen en een groep kinderen, of een paar kinderen specifiek te ondersteunen, is het voor de vrijwilliger tastbaar wat deze extra ondersteuning oplevert. Andere inzet zoals huiswerkbegeleiding, coaching of eenmalige bijdragen zijn bespreekbaar.

Bedrijven kunnen eens per jaar iets samen doen met de school, een les verzorgen op school, kinderen uitnodigen voor een bedrijfsbezoek. Of “vriend” worden van de school door bijvoorbeeld een kleine sponsoring per kind te geven.

Ouderinitiatief
Twee jaar geleden begon Degi Ter Haar met een ouderinitiaitef om van de Joop Westerweelschool weer een ‘gemengde school’ te maken. Hij verzamelde een groep ouders om zich heen, dat actief nieuwe ouders enthousiast maakt voor de school en het initiatief. In schooljaar 2012-2013 waren er al drie gemengde groepen 1/2. In schooljaar 2013-2014 zijn álle zes groepen 1/2 gemengd. Een gemengde groep bestaat voor 30% tot 50% uit leerlingen van wie de ouders hoog opgeleid en vaak van Nederlandse komaf zijn.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl