Vreedzame Kinderwijkraad

Amira (7a en Yasmina (7b) vertegenwoordigen dit schooljaar onze school in de Kinderwijkraad. Ze hadden zich samen met andere leerlingen uit de groepen 7 verkiesbaar gesteld. Bij de verkiezingen bleek dat zij een ruime meerderheid van de stemmen kregen. 
Ze hebben snel actie ondernomen en zijn gaan vragen bij de kinderen uit de groepen 6 en 7 wat er goed gaat in de wijk en wat beter kan. Wordt vervolgd.


Kandidaten voor de verkiezingen van de Kinderwijkraad 2018

Ontstaan van de Kinderwijkraad

Sinds juni 2014 is er een Vreedzame Kinderwijkraad. In de de eerste wijkraad zaten leerlingen van de Visserschool en onze school. Inmiddels zijn ook leerlingen van de Admiraal de Ruijterschool aangesloten bij de Wijkraad.

Het manifest
Kubra, Achraf (8a), Ayoub (7b) en Mert Can (7a) presenteerden in 2016 samen met leerlingen van de Visserschool en de Admiraal de Ruijterschool een nieuw manifest voor de Baarsjes. In dit manifest staan 4 uitgangspunten waar de kinderen acties bij hebben bedacht.

De vier uitgangspunten zijn:

  • We zorgen goed voor elkaar in onze wijk
  • We respecteren elkaar zoals we zijn
  • We houden de buurt netjes
  • Veiligheid en vrijheid voor iedereen

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl