Uitgangspunten

De Joop Westerweelschool is een openbare basisschool. Elk kind, ongeacht huidskleur, geloof of geboorteland, kan bij ons onderwijs volgen.

Wij streven ernaar de talenten van onze leerlingen optimaal te ontplooien en de maximaal haalbare leerresultaten te behalen. Naast het accent op het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en ’het leren leren’, besteden wij veel aandacht aan de sociaal emotionele-, creatieve- en lichamelijke ontwikkeling.


Met het hele team is aandacht besteed aan de visie van de school. De samenvatting van deze sessie over visie is weergegeven in de volgende zin waarin de visie van de school duidelijk wordt: 

De Joop Westerweelschool is een positieve, Vreedzame School, waar iedereen in verbondenheid met elkaar en met zijn eigen talenten zichzelf mag en kan zijn. Waar kinderen samen leren, spelen, werken, ontdekken en worden voorbereid op de samenleving van de toekomst.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl