UitgangspuntenDe Joop Westerweelschool is een openbare basisschool. Elk kind, ongeacht huidskleur, geloof of geboorteland, kan bij ons onderwijs volgen.

Wij streven ernaar de talenten van onze leerlingen optimaal te ontplooien en de maximaal haalbare leerresultaten te behalen. Naast het accent op het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en ’het leren leren’, besteden wij veel aandacht aan de sociaal emotionele-, creatieve- en lichamelijke ontwikkeling.In 2015 is er tijdens een studiedag expliciet met het hele team aandacht besteed aan de visie van de school. Daaruit is een film voortgekomen waaraan het hele team een bijdrage heeft geleverd in de vorm van foto's en/of afbeeldingen over de visie van de individuele teamleden op het onderwijs aan de Joop Westerweelschool. De samenvatting van deze sessie over visie is weergegeven in de volgende zin waarin de visie van de school duidelijk wordt: 

De Joop Westerweelschool is een positieve, Vreedzame School, waar iedereen in verbondenheid met elkaar en met zijn eigen talenten zichzelf mag en kan zijn. Waar kinderen samen leren, spelen, werken, ontdekken en worden voorbereid op de samenleving van de toekomst.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl