Vrijwilligers


Onze school is blij met alle hulp die we kunnen krijgen om het voor de kinderen zo plezierig mogelijk te maken. Ook voor de leerkrachten is het fijn als er extra handen beschikbaar zijn.

Ouders
Op onze school zijn veel ouders als vrijwilliger werkzaam. De werkzaamheden bestaan uit: helpen in de bibliotheek, helpen/ondersteunen in de groepen als klassenouder, deelnemen in de ouderraad, de MR en nog veel meer. Elke ouder die interesse heeft in het helpen op de school kan contact opnemen met de groepsleerkracht of met de directie.

JongWest
Amsterdam Verbindt startte in 2009 het project “Oud Zuid voor Jong West” op de Joop Westerweelschool. Vanwege het grote succes wordt het project nu uitgebreid met drie andere basisscholen in West onder de naam “JONGwest”.

Amsterdam Verbindt is een stichting die is opgericht door Henny Heijmans. Het project JongWest wordt gesteund door de volgende organisaties: Rabobank Coöperatie, JCI Amsterdam, JS Amsterdam, Oog onderwijs en jeugd en Rotaryclub Amsterdam-West.

Het project JongWest biedt kinderen die van huis uit minder kansen hebben meer mogelijkheden zich te ontwikkelen. Het project brengt ook de wereld van deze kinderen en de wereld van de kansrijken dichter bij elkaar. JongWest is er voor mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Iedereen kan meedoen, particulieren, bedrijven en serviceclubs.

Een vrijwilliger kan op veel verschillende manieren een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor ondersteuning bij lezen, rekenen of bij creatieve vakken. Door wekelijks op school te komen en een groep kinderen, of een paar kinderen specifiek te ondersteunen, is het voor de vrijwilliger tastbaar wat deze extra ondersteuning oplevert. Andere inzet zoals huiswerkbegeleiding, coaching of eenmalige bijdragen zijn bespreekbaar.

Bedrijven kunnen eens per jaar iets samen doen met de school, een les verzorgen op school, kinderen uitnodigen voor een bedrijfsbezoek. Of “vriend” worden van de school door bijvoorbeeld een kleine sponsoring per kind te geven.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl