Bij school betrokken personen

Naast een team van leerkrachten zijn er veel personen en instanties betrokken bij het team, het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school.

Vertrouwenspersoon
De school heeft een contactpersoon (intern) en een vertrouwenspersoon (extern) bij wie u terecht kunt met vragen van vertrouwelijke aard.

Externe vertrouwenspersoon voor Ouders en kinderen van AWBR scholen:
Ingrid van Wezel
Adviespraktijk David & van Wezel
Joh. van der Waalstraat 39
1098 PE Amsterdam
Telefoon:  06 5532 6539
www.david-vanwezel.nl


Schooltandarts

Twee keer per jaar kunnen kinderen terecht bij de schooltandarts. U ontvangt eenmalig een inschrijfkaart waarop u aangeeft dat de jaarlijkse controle van uw kind op school plaatsvindt. Indien verdere behandeling nodig is ontvangt u daarover bericht.

Logopedie
Sinds schooljaar 2012-2013 is logopediesoms ook mogelijk in school. Zie voor meer info logopedie op school

Kind en Motoriek
Ook zijn we sinds schooljaar 2012-2013 begonnen met een kinderfysiotherapeut. Al eerder werkten we samen met studenten ergotherapie. Voor meer informatie lees Kind en Motoriek

Schoolarts
De schoolarts onderzoekt uw kind twee maal. Dit gebeurt op de leeftijd van 5 en 11 jaar. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Tussentijds contact met de schoolarts is tevens mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de school.

Akros
De voorschoolse, tussenschoolse en na-schoolse opvang is in handen van Akros. Ook verzorgen zij een groot deel van de na-schoolse activiteiten.

Schooltuinen
Als de kinderen in groep 6 zitten gaan ze halverwege het jaar schooltuinlessen volgen. Dit wordt aangeboden door Amnec.

Buurtregisseur
Paul Leenen is als buurtregisseur van uit de wijk betrokken bij de school. Hij schuift ook aan bij een groot zorgoverleg.In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school.  Lees verder

Schoolpsycholoog

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl