Organisatie


Op onze school werken ongeveer 50 collega’s. Zij hebben niet allemaal een eigen groep.

De directie van de school bestaat uit: Heleen Hop (adjunct), Marieke Steverink (directeur)
De Interne Begeleiding bestaat uit een zorgteam met specialisten op het gebied van bewegingsonderwijs, meer- en hoogbegaafdheid, gedrag, spel en taal in de onderbouw, onderzoek en diagnostiek en remedial teaching.

Naast de directie en de groepsleerkrachten bestaat het team uit:

  • administratief medewerker
  • conciërge
  • 2 vakleerkrachten voor beeldende vorming
  • 2 vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs
Verder is er gedurende 14 uur per week een oudercontactmedewerker. Aan de school zijn ook specialisten verbonden zoals een school maatschappelijkwerker en een psycholoog van het ABC.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl