Schakelklas


De schakelklas is gekoppeld aan de groepen 3
Uit elke groep 3 komen er maximaal 10 leerlingen in de deeltijdschakelklas. Deze leerlingen krijgen in een kleiner groepsverband de stof aangeboden van de reguliere groep 3, met grote nadruk op het vergroten van de woordenschat en het aanvankelijk/technisch lezen; hoe eerder de leerlingen de techniek van het lezen beheersen, hoe beter dat is voor het vergroten van de woordenschat. Ook is er grote aandacht voor het taalgebruik en de woordenschat binnen het rekenonderwijs.

De werkwijze en het programma van de schakelklas zal weer aansluiten op de werkwijze in de reguliere groepen 3. Wel zal er nog meer nadruk komen op het aanbieden van woorden/clusters (Met woorden in de weer; meer clusters en meer tijd voor consolideren), interactie, begrijpend luisteren, het aanvankelijk lezen en de taal binnen het rekenonderwijs , in kleiner groepsverband.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl