Rapportage

In de loop der jaren verzamelen we veel gegevens van uw kind. Uiteraard houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de vorderingen die uw kind maakt.

Vanaf groep 1/2 informeren we u minimaal twee keer per jaar . Uw kind krijgt als vierjarige een rapportenmap, dat de hele basisschoolperiode meegaat. In deze map staan de ontwikkelingen beschreven van uw kind.

Vanaf groep 4 ontvangen alle kinderen twee keer per jaar een cijferrapport. Tussentijds zullen de leerkrachten u uitnodigen om met u over uw kind te spreken als daar aanleiding voor is. Indien u zelf contact wilt, kunt u altijd na schooltijd even binnenlopen of een afspraak maken.

Als een kind in een nieuwe groep komt, gaan de gegevens mee naar de volgende leerkracht. Ook als uw kind naar een andere school gaat, omdat u bijvoorbeeld verhuist, sturen we altijd een onderwijskundig rapport naar de volgende school. De gegevens die we in de loop der jaren over kinderen hebben verzameld worden opgeslagen in dossiers. We gaan zorgvuldig met die gegevens om. Dossiers worden beheerd door de directie. Onbevoegden kunnen niet bij vertrouwelijke gegevens. Vijf jaar nadat uw kind van school is, worden de gegevens vernietigd.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl