Kunst en cultuur


We vinden het belangrijk dat onze leerlingen tijdens hun basisschooltijd zoveel mogelijk kennis maken met verschillende kunstdisciplines en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de breedste zin. Hierbij komen alle disciplines aan bod en wordt de nadruk gelegd op het zelf ervaren. Op deze manier hopen we de kinderen een basis mee te geven waarop ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Lessen en activiteiten

Beeldende vorming
Iedere week krijgen de kinderen van de midden en bovenbouw les van een vakleerkracht Beeldende vorming. Deze lessen vinden plaats in een apart lokaal. In de onderbouw is er veel aandacht voor beeldende activiteiten met name naar aanleiding van een thema.


Muziek
Sinds 2012 werken we met de lange leerlijn muziek. Kinderen houden zich actief bezig met zingen, spelen op instrumenten en muziektheater. Hierbij worden we ondersteund door vakdocenten van de Muziekschool Amsterdam voor de groepen 1 t/m 8.

In de groepen 1 t/m 4 zijn we aan de slag gegaan met Zing Zo. Een zangmethode, die zingen combineert met luisteren, componeren en improviseren.

Vanaf groep 5 gaat het om een combinatie van zingen, acteren en dansen. Kinderen leren samenwerken en musicalrepertoire presenteren.

De lessen worden afwisselend gegeven door een vakdocent en de groepsleerkracht.

Boeken en lezen
Ieder jaar is de school omgetoverd met kunstwerken in het kader van de Kinderboekenweek en vinden er diverse activiteiten plaats. De peuters en de groepen 1 t/m 3 ontvangen een BN’er die komt voorlezen in de groep tijdens de ‘Nationale Voorleesdagen’.De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 doen mee aan de voorleeswedstrijd. Tot op heden brengen de kinderen ieder jaar een bezoek aan de bibliotheek aan het Mercatorplein.

Ieder jaar ondernemen de kinderen activiteiten buiten de reguliere lessen om. Dit kan zijn op het gebied van natuurlessen, filmbezoek of theater.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl