Bijzondere lessen


Schooltuinlessen
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen schooltuinlessen. De lessen beginnen in maart en lopen door tot na de zomer in groep 7.De kinderen verzorgen wekelijks een eigen stukje tuin. De opbrengsten nemen ze mee naar huis.

De schooltuinlessen zijn gratis.

Verkeer
Amsterdam organiseert ieder schooljaar het theoretisch verkeersexamen voor leerlingen van groep 7. Amsterdam is verkeersonveilig voor jonge verkeersdeelnemers. De gemeente Amsterdam organiseert daarom als enige gemeente in Nederland een eigen theoretische verkeersexamen voor groep 7 afgestemd op het drukke stadsverkeer. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen onze scholen een uitnodiging voor het verkeersexamen. Wij geven de verkeerslessen en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zorgt voor aanvullend lesmateriaal en bereidt inhoudelijk het verkeersexamen voor. Ervaren examinatoren met een onderwijs- of politie achtergrond komen op school om het verkeersexamen af te nemen. Bij het verkeersexamen wordt de kennis getest van de verkeersborden en verkeersregels, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers.

Het verkeersexamen bestaat uit een schriftelijk (klassikaal) gedeelte met een fotopresentatie en een mondeling gedeelte. Met een legobord, fietsen, auto’s, poppetjes en verkeersborden bespreekt de examinator verkeerssituaties met twee leerlingen. Hierdoor is het mogelijk dat ook kinderen met een taalachterstand mee kunnen doen aan het verkeersexamen

Schoolzwemmen
De kinderen uit de groepen 5 krijgen eenmaal per week zwemles in Sportplaza Mercator. De zwemlessen duren 45 minuten. De lessen duren niet langer dan 1 jaar. Leerlingen die een diploma hebben, zwemmen een half jaar mee. Alleen met een doktersverklaring kunnen kinderen worden vrijgesteld van het schoolzwemmen.

Ook hier geldt dat we niet aansprakelijk zijn voor vermissing van de eigendommen van uw kind. We adviseren uw kind geen waardevolle spullen mee te geven. Voor de leerkracht van groep 5 is het van het grootste belang dat er twee ouders meegaan als extra begeleiding.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl