Bijzondere lessen

Schooltuinlessen
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen schooltuinlessen. De lessen beginnen in maart en lopen door tot na de zomer in groep 7.De kinderen verzorgen wekelijks een eigen stukje tuin. De opbrengsten nemen ze mee naar huis.

De schooltuinlessen zijn gratis.

Verkeer
Amsterdam organiseert ieder schooljaar het theoretisch verkeersexamen voor leerlingen van groep 7. Amsterdam is verkeersonveilig voor jonge verkeersdeelnemers. De gemeente Amsterdam organiseert daarom als enige gemeente in Nederland een eigen theoretische verkeersexamen voor groep 7 afgestemd op het drukke stadsverkeer. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen onze scholen een uitnodiging voor het verkeersexamen. Wij geven de verkeerslessen en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zorgt voor aanvullend lesmateriaal en bereidt inhoudelijk het verkeersexamen voor. Ervaren examinatoren met een onderwijs- of politie achtergrond komen op school om het verkeersexamen af te nemen. Bij het verkeersexamen wordt de kennis getest van de verkeersborden en verkeersregels, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers.

Het verkeersexamen bestaat uit een schriftelijk (klassikaal) gedeelte met een fotopresentatie en een mondeling gedeelte. Met een legobord, fietsen, auto’s, poppetjes en verkeersborden bespreekt de examinator verkeerssituaties met twee leerlingen. Hierdoor is het mogelijk dat ook kinderen met een taalachterstand mee kunnen doen aan het verkeersexamen 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl