Bewegingsonderwijs


De kinderen uit groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per week gym, van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hierbij dragen de kinderen gymkleding. Gymschoenen zijn aan te raden, maar niet noodzakelijk. In de gymzaal is straatschoeisel niet toegestaan. Er mogen geen sieraden gedragen worden tijdens de gymlessen. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van spullen.

Douchen
Om hygiënische redenen douchen de kinderen vanaf groep 3 na het gymmen (net als na het zwemmen). De accommodatie is gescheiden voor jongens en meisjes. De groepsleerkracht, ondersteund door de leerkracht bewegings-onderwijs begeleidt het omkleden en douchen. Hieromtrent zijn ook de gedragsregels van kracht, die we kennen voor een ieder die op school aanwezig is. De gedragsregels zijn te vinden op internet en / of opvraagbaar bij de directie. Uitzonderingen die leiden tot het niet gaan douchen zijn uitsluitend van medische aard en dienen altijd door een briefje van de dokter ondersteund te worden.

Ook buiten schooltijden organiseert de school veel sport en spel activiteiten o.a. voetbal. Zie voor meer inofrmatie JUMPin – sportactiviteiten

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl