De droom van Joop


Stichting Droom van Joop
Deze stichting is opgericht om kinderen naast het reguliere schoolaanbod extra mogelijkheden te bieden voor stimulering en ontwikkeling van hun talenten. Het bestuur bestaat uit de volgende ouders: Hans Frazer (voorzitter),  Degi ter Haar (secretaris), en Tibor van Bekkum. Carla Bohnenn, directeur van belastingadvieskantoor Bloem Punt gaat belangeloos de rol van penningmeester vervullen.

Het eerste project dat de stichting hoopt te realiseren is huiswerkbegeleiding op school. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op iedereen zoals externe partijen, fondsen en het bedrijfsleven. Gewerkt wordt aan: Vrienden van Joop – iedereen die dat wil kan zo binnenkort een periodieke bijdrage geven. De Belastingdienst heeft de stichting ANBI status verleend, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Doneren kan ook door een bedrag over te maken op: St. Droom van Joop, NL24RABO0184121434

Akte van oprichting
Uitreksel kamer van koophandel
Beleidsplan Droom van Joop

De balans, staat van baten en lasten met toelichting is hier te vinden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl