Huiswerkbegeleiding


Sinds 2015 is er huiswerkbegeleiding op school. Dit doen we in samenwerking met met Stichting Kennis en sociale Cohesie (SKC) en dit schooljaar (2018-2019) ook in samenwerking met Leerlab.Iedere dinsdag en donderdag van 15.00 tot 16.00 uur. Op de school zelf, met begeleiders die de methodes kennen en overleg hebben met de leerkrachten.
We richten ons met name op taal en rekenen. Kinderen zullen in groepjes van niet meer dan 5 kinderen begeleid worden door een vaste begeleider. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden en besproken met de leerkracht en met u.
Het is niet vrijblijvend, als u uw kind opgeeft verwachten wij dat uw kind er altijd is.
U wordt uitgenodigd om de voortgang te bespreken van uw kind.

Kosten
Er wordt een bijdrage gevraagd per les.
Die bijdrage is echter zeer beperkt. Het is ons gelukt om voor dit project diverse donaties en subsidies te krijgen. Het is voor ons belangrijk dat huiswerkbegeleiding voor iedereen betaalbaar moet zijn.
Per les zijn de kosten 1 euro. We willen niet te veel beloven, maar het kan zijn, dat dankzij deze bijdrage uw kind straks de nodige vooruitgang zal boeken op school. Het effect zal daarna ook merkbaar zijn in het voortgezet onderwijs. Uw bijdrage is dus echt een investering in de toekomst van uw kind.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl