Aanmelden

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit voorkeursformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het formulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor: 

   
Geboortedatum van uw kind  Uiterlijk inleveren bij de school
 1 mei t/m 31 augustus 2017   op 4 november 2020
 

Coronacrisis en toelatingsbeleid
Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden mei t/m augustus 2017, zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier
Uiterlijk 4 november a.s. moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen. Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen.
Het e-mailadres van de school is: h.hop@joopwesterweelschool.nl


Aanmelden bij de voorschool de Kwikstaart gaat via AKROS.
Ook bereikbaar via 020 – 26 10 509 op maandag, dinsdag, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl