Schoolplan


Op deze pagina vindt u ons schoolplan 2015-2019

Het plan is te downloaden als pdf bestand. De bijlagen (o.a. formulieren, protocollen, beleidsplan kunst en cultuur) zijn apart als pdf bestand te downloaden.

De volgende documenten kunt u inzien bij de directie en de controller van AWBR:

  • Meerjaren bekostiging Joop Westerweel
  • Meerjaren investeringsplan Joop Westerweel
De bijlagen van het schoolplan zijn hieronder te downloaden

schoolplan 2015-2019 deel 2 bijlagen

In de bijlage beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR is het logboek brandpreventie gewijzigd. Hieronder vindt u het nieuwe logboek:

ARBO Logboek Brandpreventie ontruimingsplan. (bijlgage 29 in Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl