Schoolplan


Op deze pagina vindt u ons schoolplan 2019-2023

Het plan is te downloaden als pdf bestand. De bijlagen (o.a. formulieren, protocollen, beleidsplan kunst en cultuur) zijn apart als pdf bestand te downloaden.

De volgende documenten kunt u inzien bij de directie en de controller van AWBR:

  • Meerjaren bekostiging Joop Westerweel
  • Meerjaren investeringsplan Joop Westerweel
De bijlagen van het schoolplan zijn hieronder te downloaden

toestemming mr
schoolgids
zorgplan
schoolontwikkelplan
meerjarenplan
jaarplannen leerteamsIn de bijlage beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR is het logboek brandpreventie gewijzigd. Hieronder vindt u het nieuwe logboek:

ARBO Logboek Brandpreventie ontruimingsplan. (bijlgage 29 in Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl