Opvang op school


Deze wordt verzorgd door AKROS, conform de door AWBR vastgestelde kaders. Er is regelmatig overleg tussen AKROS en de directie van de school over allerlei zaken.

Voorschoolse opvang (vso)
Er is een mogelijkheid komen om uw kind vanaf 7.30 uur naar school te brengen. De kosten zijn afhankelijk van uw situatie.

Tussenschoolse opvang (tso)
De overblijfgelegenheid is voor iedereen toegankelijk. Kinderen eten een gezonde lunch. Op school krijgen de kinderen thee. Ze mogen tussen de middag niet weg om even brood te halen. Het heeft dus geen zin geld mee te geven voor brood. De kinderen blijven de hele tijd onder toezicht. Er wordt op gelet dat de kinderen hun brood opeten. Geef uw kind niet te veel brood mee.

De kosten voor de overblijf zijn € 2,10 per keer als u een contract heeft afgesloten en per automatische incasso betaalt. De kosten zijn € 2,30 per keer als u een contract heeft afgesloten en per acceptgiro betaalt.
Als u incidenteel van de overblijf gebruik wilt maken, moet u een strippenkaart kopen. Een strippenkaart kost € 14,45. Op de strippenkaart staan vijf strippen. De genoemde bedragen gelden in ieder geval voor de rest van dit kalenderjaar. In november/december zal gekeken worden of deze prijzen ook voor de rest van het schooljaar blijven gelden. Alle overblijfmedewerkers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Buitenschoolse opvang (bso)
De opvang na schooltijd is van 14.45 uur tot maximaal 18.30 uur. De kosten zijn afhankelijk van uw situatie.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl