Kwaliteit van het onderwijs

Nieuw: inspectierapport verificatieonderzoek september 2018

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderwijs. 

Op dinsdag 26 september 2017 zijn twee inspecteurs de hele dag bij ons op school geweest. Ze hebben lessen bezocht, gesprekken gevoerd met zes kinderen, ouders, leerkrachten, interne begeleiders en de directie. Ze hebben de volgende standaarden onderzocht: ons aanbod, het pedagogisch klimaat, de kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur, zicht op ontwikkeling en verantwoording en dialoog.

De eerste twee standaarden zijn met een goed beoordeeld en de andere vier met een voldoende, maar met het vertrouwen dat bij een volgend bezoek ook die standaarden met een goed beoordeeld kunnen worden.

Wereldburgerschap kreeg tijdens deze inspectieronde bovengemiddelde aandacht. De lessen van de Vreedzame School zijn daar een voorbeeld van. De beide inspecteurs spraken hun waardering uit voor het goede pedagogische klimaat. We zijn blij met deze feedback en gaan verder met onze ontwikkelingen.
Het gehele rapport kunt u hier lezen: verificatieonderzoek Joop Westerweel

 

Oud nieuws: 

Nieuwsbrief kba en inspectie

Reactie en toelichting op brief KBA traject

Nieuwsbrief februari 2015 met informatie over de voortgang van het KBA traject

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl