Huiswerkbegeleiding


In schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met huiswerkbegeleiding. Dit schooljaar gaan we samenwerken met Leerlab en studenten van de (Universitaire) Pabo. Iedere maandag en donderdag of vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur.
Op de school zelf, met begeleiders die de methodes kennen en overleg hebben met de leerkrachten.

We richten ons met name op taal en rekenen. Kinderen krijgen in groepen herhaalde instructie en oefenen door middel van reken- en taalspellen.
Het is niet vrijblijvend, als u uw kind opgeeft verwachten wij dat uw kind er altijd is. 

Kosten
Er wordt een bijdrage gevraagd per les.
Die bijdrage is echter zeer beperkt. Het is ons gelukt om voor dit project diverse donaties en subsidies te krijgen. Het is voor ons belangrijk dat huiswerkbegeleiding voor iedereen betaalbaar moet zijn. Per les zijn de kosten 1 euro. We willen niet te veel beloven, maar het kan zijn, dat dankzij deze bijdrage uw kind straks de nodige vooruitgang zal boeken op school. Het effect zal daarna ook merkbaar zijn in het voortgezet onderwijs. Uw bijdrage is dus echt een investering in de toekomst van uw kind.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl