UitgangspuntenDe Joop Westerweelschool is een openbare basisschool. Elk kind, ongeacht huidskleur, geloof of geboorteland, kan bij ons onderwijs volgen.

Wij streven ernaar de talenten van onze leerlingen optimaal te ontplooien en de maximaal haalbare leerresultaten te behalen. Naast het accent op het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en ’het leren leren’, besteden wij veel aandacht aan de sociaal emotionele-, creatieve- en lichamelijke ontwikkeling.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl