Organisatie


Op onze school werken ongeveer 50 collega’s. Zij hebben niet allemaal een eigen groep.

De directie van de school bestaat uit: Heleen Hop (adjunct), Marieke Steverink (adjunct) en Dick Haanraadts (directeur en eindverantwoordelijk). De Interne Begeleiding is in handen van Heleen Hop (onderbouw) en Rinke Rekers (midden- en bovenbouw).

Naast de directie en de groepsleerkrachten bestaat het team uit:

  • administratief medewerker
  • conciërge
  • 2 vakleerkrachten voor beeldende vorming
  • 2 vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs
  • intern begeleider voorschool
Verder is er gedurende 14 uur per week een oudercontactmedewerker. Aan de school zijn ook specialisten verbonden zoals een school maatschappelijkwerker en een psycholoog van het ABC.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl