Brede school


De ontwikkeling van een kind houdt niet op bij lezen, schrijven, rekenen en taal.
Het aanbod van de school wordt verbreed door samen te werken met andere instanties zoals naschoolse opvang, bibliotheek, musea, schooltuinen, begeleiding na schooltijd, GGD, logopedie, kind en motoriek, verschillende organisaties die naschoolse activiteiten verzorgen etc.

Bestaande drempels worden weggenomen en de stap naar reguliere instanties wordt vergemakkelijkt. De Joop Westerweel heeft al een hechte samenwerking met AKROS. Deze samenwerking komt tot uiting in de peuterspeelzalen, diverse cursussen die worden aangeboden en de verzorging van de opvang buiten schooltijd.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl